STEKLINA

Steklina je zelo huda, neozdravljiva bolezen domačih in divjih živali ter človeka. Razširjena je skoraj po vsem svetu in marsikje povzroča množično obolevanje domačih in divjih živali, ponekod pa tudi ljudi. Po podatkih svetovne zdravstvene organizacije umre za steklino okrog 60000 ljudi na leto. Primeri stekline pri ljudeh se pojavljajo predvsem v tistih državah, kjer ni preventivnega obveznega cepljenja psov proti steklini, saj so le ti najpogostejši razlog za prenos stekline na ljudi. Cepljenje živali proti steklini je zelo pomembno tudi zato, ker necepljene živali, ki se okužijo z virusom stekline, ne zbolijo vedno. Za steklino zboli manj kot polovica okuženih živali, tiste, ki pa ne zbolijo, lahko ravno tako s slino izločajo virus in z ugrizom ali poškodbo okužijo človeka.

Za steklino lahko zbolijo vse toplokrvne živali in človek. Virus se prenaša v glavnem s slino ob ugrizu bolne živali. V naravi je virus neodporen in hitro propade. Inkubacijska doba (čas od okužbe do pojava bolezni) je od 7 dni do 12 mesecev, običajno  manj kot 3 mesece. Poznamo več oblik bolezni. Najbolj tipična je oblika, ki poteka v treh fazah. V prvi fazi so živali neješče, se skrivajo in ne odzivajo, moti jih svetloba. V drugi fazi postanejo razdražljive, agresivne, brez razloga napadajo živali in ljudi, grizejo in žrejo neužitne predmete, se praskajo, pojavi pa se tudi močno slinjenje. V tretji fazi živali postopoma ohromijo in poginejo.

V Sloveniji je stanje glede stekline v zadnjih letih dokaj ugodno, saj je bilo na leto ugotovljenih le po nekaj primerov stekline pri živalih. Psi so v Sloveniji zaradi zakonsko obveznega letnega cepljenja proti steklini večinoma zaščiteni in so kot prenašalci stekline v človekovo okolje manj nevarni. Nevarnost za prenos stekline danes pogosteje predstavljajo mačke, saj je njihovo razmnoževanje in gibanje še dokaj nenadzorovano, število cepljenih mačk proti steklini pa zanemarljivo majhno. Rastlinojedi so po pogostosti pojava stekline za mesojedi, vendar so bili tudi v Sloveniji primeri stekline pri rastlinojedih živalih, ki lahko omogočijo prenos stekline na človeka. Ugodno stanje primerov stekline se lahko zelo hitro spremeni, takoj, ko precepljenost populacije psov pade pod določeno kritično točko.

Da bi zmanjšali možnost okužbe ljudi in živali z virusom stekline je Veterinarska Uprava Republike Slovenije (VURS), kot preventivo za zaščito ljudi in živali, predpisala obvezno cepljenje psov proti steklini (Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline). Enkrat letno morajo biti cepljeni vsi psi, starejši od 3 mesece, od zadnjega cepljenja pa ne sme preteči več kot 12 mesecev.

Dodaj odgovor

Kontaktni podatki

Veterinarska bolnica Slovenska Bistrica d.o.o. Trgovska ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica

Delovni čas

AMBULANTA ZA MALE ŽIVALI
Ponedeljek – Petek Sobota
7.00 – 19.00 7.00 – 12.00
VETERINAR NA TERENU
Ponedeljek – Petek
7.00 – 15.00

Dežurstvo

Dežurni veterinar je izven rednega delovnega časa dosegljiv na telefonu:
Dežurni veterinar za velike živali: 02 / 805 00 30
Dežurni veterinar za male živali: 02 / 805 00 36

Veterinarji

Ačko Miran dr.vet.med. 041 / 654 295
Hren Milan dr.vet.med. 041 / 808 860
Jurak Bogdan dr.vet.med. 041 / 381 943
Pavlič Marko dr.vet.med. 041 / 654 296
Rubin Marjan dr.vet.med. 031 / 651 990
Stegne Alojz dr.vet.med. 041 / 321 593
Trajkovič Drago dr.vet.med. 031 / 654 296
Tarkuš Marko dr.vet.med. 031 / 646 924
Hohler Dejan dr.vet.med. 051 / 367 101
Ahaj Maruša dr.vet.med. 041 / 490 482
Grdja Sara dr.vet.med. 041 / 858 396