Sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk

Spoštovani lastniki mačk,

obveščamo vas, da je Občina Slovenska Bistrica izdala Javni razpis za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v letu 2021.
Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo posamezniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • da imajo stalno prebivališče na območju občine Slovenska Bistrica;
  • da so lastniki mačk, za katere uveljavljajo vlogo in je bila opravljena sterilizacija ali kastracija ter
  • da je bila storitev opravljena od 01. 01. 2021 do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2021.

Lastnikom živali se sofinancira storitev sterilizacije v višini 28,00 EUR na žival in 14,00 EUR za kastracijo na žival. Pri dodelitvi sredstev sofinanciranja se priznajo stroški največ za dve (2) živali na lastnika.

Javni razpis bo odprt do porabe sredstev.

Živali lahko naročite na sterilizacijo ali kastracijo na telefonski številki 02 805 00 36 od ponedeljka do petka med 7.00 in 19.00 in v soboto med 7.00 in 12.00.

Povezava do javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

Kontaktni podatki

Veterinarska bolnica Slovenska Bistrica d.o.o. Trgovska ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica

Delovni čas

AMBULANTA ZA MALE ŽIVALI
Ponedeljek – Petek Sobota
7.00 – 19.00 7.00 – 12.00
VETERINAR NA TERENU
Ponedeljek – Petek
7.00 – 15.00

Dežurstvo

Dežurni veterinar je izven rednega delovnega časa dosegljiv na telefonu:
Dežurni veterinar za velike živali: 02 / 805 00 30
Dežurni veterinar za male živali: 02 / 805 00 36

Veterinarji

Ačko Miran dr.vet.med. 041 / 654 295
Hren Milan dr.vet.med. 041 / 808 860
Jurak Bogdan dr.vet.med. 041 / 381 943
Pavlič Marko dr.vet.med. 041 / 654 296
Rubin Marjan dr.vet.med. 031 / 651 990
Stegne Alojz dr.vet.med. 041 / 321 593
Trajkovič Drago dr.vet.med. 031 / 654 296
Tarkuš Marko dr.vet.med. 031 / 646 924
Hohler Dejan dr.vet.med. 051 / 367 101
Ahaj Maruša dr.vet.med. 041 / 490 482
Grdja Sara dr.vet.med. 041 / 858 396