Sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk

Spoštovani lastniki mačk,

obveščamo vas, da je Občina Slovenska Bistrica izdala Javni razpis za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v letu 2021.
Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo posamezniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • da imajo stalno prebivališče na območju občine Slovenska Bistrica;
  • da so lastniki mačk, za katere uveljavljajo vlogo in je bila opravljena sterilizacija ali kastracija ter
  • da je bila storitev opravljena od 01. 01. 2021 do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2021.

Lastnikom živali se sofinancira storitev sterilizacije v višini 28,00 EUR na žival in 14,00 EUR za kastracijo na žival. Pri dodelitvi sredstev sofinanciranja se priznajo stroški največ za dve (2) živali na lastnika.

Javni razpis bo odprt do porabe sredstev.

Živali lahko naročite na sterilizacijo ali kastracijo na telefonski številki 02 805 00 36 od ponedeljka do petka med 7.00 in 19.00 in v soboto med 7.00 in 12.00.

Povezava do javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

Comments are closed.