Sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk

Obveščamo vas, da je Občina Slovenska Bistrica izdala Javni razpis za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v letu 2021.

Več informacij tukaj.

Koronavirus – Obvestilo za stranke

Spoštovani,
Zaradi upoštevanja epidemioloških ukrepov in zmanjšanja možnosti vnosa in prenosa koronavirusnega obolenja COVID- 19 smo v Veterinarski bolnici Slovenska Bistrica uvedli nujne prilagoditve našega dela.

  • V ambulanto lahko pride le ena zdrava oseba.
  • V čakalnico vstopajte posamezno, da se lahko izognete tesnemu stiku. Če je čakajočih več, počakajte zunaj in zagotovite predpisano varnostno razdaljo najmanj 1,5 metra.
  • V stiku z osebjem v ambulanti in na terenu upoštevajte predpisano varnostno razdaljo 1,5 metra in predpisane higienske ukrepe (uporaba razkužila za roke, higiena kašlja).
  • Ob prihodu prosim upoštevajte navodila, izobešena na vhodu, in spoštujte navodila osebja.
  • V času ukrepov bomo za nujne veterinarske primere, zagotavljanja nepretrgane veterinarske dejavnosti za terensko diagnostiko in preiskave, s katerimi se potrdi bolezen ali ovrže sum na kužne bolezni, dosegljivi na telefonskih številkah kot običajno.

Navedeni ukrepi so nujni, da v čim večji meri zmanjšamo možnost prenosa okužbe in da zaščitimo uporabnike storitev in naše sodelavce pred okužbo!

Z doslednim upoštevanjem navodil ščitimo Vaše zdravje, zdravje vaših domačih in osebja.

POZDRAVLJENI

V Veterinarski bolnici Slovenska Bistrica izvajamo tudi najzahtevnejše diagnostične, kirurške in ostale posege pri velikih in malih živalih. S tem namenom so novi prostori opremljeni z vrhunsko digitalno rentgensko, ultrazvočno in endoskopsko opremo za diagnostiko pri malih in velikih živalih.

Storitve