Razpored cepljenja psov v letu 2015

[h4]RAZPORED CEPLJENJA PSOV PROTI STEKLINI V OBČINAH SLOVENSKA BISTRICA, POLJČANE, OPLOTNICA IN MAKOLE V LETU 2015.[/h4]

Zakonodaja določa, da morajo lastniki psov zagotoviti, da so psi prvič cepljeni proti steklini v starosti od 12 do 16 tednov. Najpozneje ob prvem cepljenju morajo biti psi tudi označeni in vpisani v centralni register psov. Za vpis v register psov za pse rojene po 1.1.2015 je obvezna številka mikročipa matere. Drugo in tretje zaporedno cepljenje psov je treba opraviti v razmikih do 12 mesecev od predhodnega cepljenja, vendar dve zaporedni cepljenji ne smeta biti opravljeni v istem koledarskem letu.

TOREK 17.3.2015
Križni vrh 8.00
Spodnja Brežnica
Korošec Jurij
8.45
Lušečka vas 9.30
Stanovsko – Kozar 10.15
Stanovsko – Trunkl 11.00
Razgor – prešča 11.30
Videž 12.00
Žabljek 12.30
Levič 13.30
Prepuž 13.45
Sevec 14.30
Preloge 15.00
Poljčane 16.00
SREDA 18.3.2015
Križeča vas 8.00
Studenice 8.45
Modraže 9.30
Globoko 10.30
Stranske Makole 10.45
Babna Loka 11.30
Dole 12.00
Variša vas 12.30
Jelovec – rudnik 13.00
Jelovec – Jus 13.30
Dežno – Mohorko 14.00
Varoš – most 14.30
Strug – Šoba 15.00
Stopno – gmajna 15.30
Makole 16.00
ČETRTEK 19.3.2015
Trnovec 8.00
Pečke 8.30
Mostečno 9.00
Ložnica 9.30
Farovec 10.00
Štatenberg – Potisk 10.30
Vrhole – Pušaver 11.00
Kočno pri laporju 11.45
Pretrež – Krhlanko 12.15
Pretrež – Zorko 12.45
Vrhloga 14.00
Črešnjevec 14.30
Leskovec 15.15
Stari log 16.00
PETEK 20.3.2015
Vrhole – Sl. Konjice 8.00
Prihova 8.45
Dobrova 9.15
Pobrež 9.45
Markečica 10.00
Malahorna 10.30
Božje 11.15
Koritno 12.30
Koritno – Hohler 13.00
Brezje pri Oplotnici 13.45
Oplotnica – dvorišče občine 15.00
Gmajna – oplotnica 15.30
Vinarje – Vešnik 16.00
SOBOTA 21.3.2015
Gaj pri Pragerskem 8.00
Spodnja Polskava 9.00
Zgornja Polskava 10.30
Zgornja BistricaSlovenska Bistrica
veterinarska bolnica
11.4512.30
Cigonca 13.15
Zgornje Poljčane 14.00
PONEDELJEK 23.3.2015
Kovača vas – Kodrič Rudi 8.00
Šentovec 8.30
Devina – dom krajanov 9.15
Spodnja nova vas 9.45
Lokanja vas 10.15
Laporje 10.45
Hošnica 12.15
Spodnja Ložnica 13.15
Zgornja Ložnica 13.45
Zgornja Ložnica – Brglez 14.15
Tinjska gora – Janžič 14.45
Kostanjevec 15.15
Visole 16.00
TOREK 24.3.2015
Lačna gora – pri križu 7.45
Cezlak 8.00
Podgrad – žaga 8.15
Kot – Boček 9.00
Kot – Petrič 9.45
Vzhodni kot (pri lipah) 10.45
Kebelj 10.45
Modrič 11.30
Radkovec 12.00
Fošt – Cintaver 12.30
Gladomes – tr. Olga 13.15
Gladomes – kapela 13.45
Gladomes – Huber 14.15
Okoška gora 14.45
Zlogona vas 15.15
Zlogona gora – igrišče 15.45
Čadram 16.15
Oplotnica 17.00
SREDA 25.3.2015
Zgornja Polskava – Kalan 7.45
Kočno pri Polskavi 8.15
Frajhajm – Pregl 9.15
Šmartno na Pohorju 10.15
Lastinja vas 11.00
Kalše 11.30
Brezne – Kalše 12.15
Gabernik – Lacneji 12.30
Klopce 13.15
Pokoše 13.45
Bukovec 14.15
Zgornja Polskava – Levarje 15.00
Sele – Vabel 15.30
Pragersko 16.00
ČETRTEK 26.3.2015
Nova gora – Repnik 7.30
Zgornja nova vas 8.15
Kovača vas 8.45
Jurišna vas 9.40
Turiška vas 10.00
Tinje 10.20
Malo Tinje 10.45
Planina 11.20
Rep 11.45
Urh 12.15
Močnik 12.30
Smrečno – pošt. nab. 13.00
Smrečno – Ram. križ 13.30
Bojtina 2 – Simrajh 14.00
Zgornje Prebukovje 15.30
Spodnje Prebukovje 16.00
Devina 16.30

V letu 2015 morajo biti cepljeni vsi psi.

PSA Z NAGOBČNIKOM LAHKO PRIPELJE NA CEPLJENJE LE ODRASLA OSEBA, KI PSA OBVLADA.

NA CEPLJENJU IMEJTE OBVEZNO S SABO:

  • POTNI LIST ZA PSA
  • EMŠO LASTNIKA PSA, ČE PES ŠE NI REGISTRIRAN IN BO PRVIČ CEPLJEN
  • ŠTEVILKO MIKROČIPA MATERE PSA ROJENEGA PO 1.1.2015

Cena registriranih in že prejšnja leta cepljenih psov proti steklini znaša 31.42 eur. Cena vključuje pristojbino, cepljenje, dehelmintizacijo, vpis v CRpsi, DDV.

Cena za prvič cepljene in še neregistrirane pse znaša 61,32 eur. Cena vključuje vakcinacijo, dehelmintizacijo, pristojbino, potni list, mikročipiranje, registracijo in DDV.

Odjava psa iz CRPsi znaša 10,58 eur

Dodatne informacije lahko dobite na telefonu 02 805 00 30.

Dodaj odgovor

Kontaktni podatki

Veterinarska bolnica Slovenska Bistrica d.o.o. Trgovska ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica

Delovni čas

AMBULANTA ZA MALE ŽIVALI
Ponedeljek – Petek Sobota
7.00 – 19.00 7.00 – 12.00
VETERINAR NA TERENU
Ponedeljek – Petek
7.00 – 15.00

Dežurstvo

Dežurni veterinar je izven rednega delovnega časa dosegljiv na telefonu:
Dežurni veterinar za velike živali: 02 / 805 00 30
Dežurni veterinar za male živali: 02 / 805 00 36

Veterinarji

Ačko Miran dr.vet.med. 041 / 654 295
Hren Milan dr.vet.med. 041 / 808 860
Jurak Bogdan dr.vet.med. 041 / 381 943
Pavlič Marko dr.vet.med. 041 / 654 296
Rubin Marjan dr.vet.med. 031 / 651 990
Stegne Alojz dr.vet.med. 041 / 321 593
Trajkovič Drago dr.vet.med. 031 / 654 296
Tarkuš Marko dr.vet.med. 031 / 646 924
Hohler Dejan dr.vet.med. 051 / 367 101
Ahaj Maruša dr.vet.med. 041 / 490 482
Grdja Sara dr.vet.med. 041 / 858 396